Betingelser

1. Parter

Storm Performance IVS (Virksomheden)

Træneren

Klienten

2. Personlig træning

Stk. 1. Personlig træning er en ydelse foretaget af Træneren, som har til formål, at supervisere og undervise Klienten i struktureret og sikker træning.

Stk. 2. Personlig træning er rettet mod Klientens mål og behov, og aftales indbyrdes mellem Træneren og Klienten forud for et forløb.

Stk. 3. Klienten forpligter sig til at opgive alle oplysninger, som Træneren har brug for, jf. skadeshistorik, bevægelsesbegrænsninger, eller andre relevante oplysninger, forud for et forløb. Klienten forpligter sig ligeledes til at informere Træneren løbende, såfremt relevante oplysninger og information opstår under selve forløbet.

Stk. 4. Al træning er på eget ansvar.

3. Pris

Stk. 1. Prisen for personlig træning er fastlagt af Virksomheden.  

Stk. 2. Prisen for aftalen er fast, og kan ikke ændres under forløbet.

4. Betaling

Stk. 1. Klienten har mulighed for at betale sit forløb på to af følgende måder:

a) Engangsbeløb
b) Ratebetaling

Stk. 2. Ved aftale om betaling over flere rater, forpligter Klienten sig til at betale alle raternes beløb til Virksomheden.

5. Betalingsvilkår

Stk. 1. Betaling af ydelser for personlig træning, skal ske på følgende måder:

a) Bankoverførsel
b) Online kortbetaling  

Stk. 2. Inden opstart af træning, udstedes en faktura af Virksomheden, hvorpå betalingsbetingelser vil fremgå. Klienten er forpligtet til at foretage betalingen i overensstemmelse med betalingsbetingelserne fremsat på fakturaen.

Stk. 3. Betalingen er til enhver tid forudbetalt.

Stk. 4. Såfremt betalingen ikke er modtaget af Virksomheden inden den første træningssession i måneden, er Træneren berettiget til aflyse træningssessionen eller flere, til betalingen er modtaget.

Stk. 5. Stemmer det fakturerede beløb ikke overens med aftalte, bedes Klienten kontakte Virksomheden eller Træneren for yderligere information senest 10 dage efter fakturaens udstedelsesdato.  

Stk. 6. Ved for sen betaling udsendes et rykkerbrev til Klienten, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takster.

6. Ophør af forløb og refundering (Klienten)

Stk. 1. Agter Klienten at ophøre forløbet før den første halvdel af forløbet er afviklet, er det muligt at få refunderet 50% af det samlede beløb for hele forløbet. Det er derved ikke muligt at få refunderet de forudbetalte træningssessioner i den første del af forløbet, som ikke er blevet afviklet.

Stk. 2. Agter Klienten at ophøre forløbet efter den første halvdel af forløbet er afviklet, er det ikke muligt at få refunderet de forudbetalte træningssessioner for resten af forløbet.

Stk. 3. Konditioner fremsat punkt 6 stk. 1 og 2 er ligeledes gældende ved betaling i rater, og Klienten er derfor forpligtet til at betale denne fremtidig rater, svarende til nævnte konditioner. Virksomheden er ansvarshavende for evt. at justere fremtidige ratebetalinger, således at beløbet stemmer overens med konditionerne fremsat i punkt 6 stk. 1.

7. Ophør af forløb og refundering (Virksomheden)

Stk. 1. Virksomheden kan til enhver tid ophøre forløbet med øjeblikkelig virkning. Dette er kun gældende, såfremt der opstår uforligelige omkostninger for Virksomheden, der forhindrer Træneren i at kunne udføre sit arbejde.

Stk. 2. Ophøres forløbet af Virksomheden, uden at Klienten har afviklet sine forudbetalte træningssessioner, har Klienten mulighed for kreditering af resterende sessioner.

8. Træning og booking

Stk. 1. Klienten er ansvarshavende for afvikling af de forudbetalte træningssessioner.

Stk. 2. Klienten er ikke berettiget til at forlænge forløbet, og er derfor forpligtet til at afvikle træningssessionerne inden for den aftalte forløbs tidshorisont.

Stk. 3. Afvikling af forløbet og derved brug af betalte sessioner, skal ske senest 8 uger efter den aftalte dato for forløbets afslutning.

Stk. 4. Har Klienten ikke mulighed for at afvikle sine træningssessioner inden for perioden, grundet særlige omstændigheder, kontaktes Træneren eller Virksomheden hurtigst muligt.  

Stk. 5. Opstår længerevarende sygdom, kontaktes Træneren eller Virksomheden snarest muligt for nærmere aftale.

9. Træningsdestinationer

Stk. 1. TræningscentreVed personlig træning hos Virksomheden og Træneren, har Klienten mulighed for at vælge træning i et træningscenter. Dette kan forudsætte følgende:  

a) Klienten skal være medlem af træningscentret
b) Klienten forpligter sig til at følge træningscentret medlemsbetingelser og ordensreglement

Stk. 2. Andre destinationerEfter særlig aftale med Træneren, har Klienten mulighed for at modtage personlig træning på andre destinationer. Valg af destination aftales indbyrdes med Træneren og i god tid inden den pågældende træningssession.

10. Afbud

Stk. 1. Afbud af en træningsaftale, konsultation el.lign., skal ske senest 24 timer før det aftalte tidspunkt for en session.  

Stk. 2. Sker afbuddet mindre end 24 timer før den pågældende aftale, anses den aftalte træningssession stadig for gældende og Klienten forpligter sig til at betale for denne.

11. Øvrige betingelser

Øvrige betingelser, der aftales indbyrdes mellem Træneren og Klienten, skal ske ved skriftlig accept fra begge parter.